Než půjdou hrdě do světa

Pevné základy potřebuje gaučák i záchranář. Je na budoucích majitelích, zda se budou věnovat psím sportům, povedou aktivní život, cestovat. Pudl je skvělý pes pro lov, canisterapii, canicross, agility, coursing....


Early Neurological Stimulation

Early Scent Introduction

Jak být správným pudlem ?!
Raná neurologická stimulace (ENS) je proces, který zahrnuje aplikaci mírných stresů na velmi mladá štěňata kontrolovaným způsobem. Zde je přehled metodologie ENS:

 1. Cíl: Raná neurologická stimulace je zaměřena na poskytnutí specifických stimulací štěňatům během jejich prvních dnů života. Cílem je aktivovat jejich neurologický vývoj a podporovat růst nervových spojení [5].

 2. Postup: Proces ENS obvykle zahrnuje několik specifických cvičení aplikovaných na štěňata v prvních týdnech jejich života. Tato cvičení zahrnují taktickou stimulaci, podporu zvedání hlavy, položení hlavy dolů, pozici na zádech a tepelnou stimulaci [1].

 3. Výhody: ENS pomáhá posilovat štěňatům imunitní systém, zlepšuje jejich stresovou toleranci a může mít pozitivní vliv na jejich temperament a vývoj. Dále může ENS přispět k lepší adaptaci na nové prostředí a situace [4].

 4. Integrace: Metoda ENS je často začleněna do raného péče o štěňata a programu socializace. Její integrace do prvních týdnů života štěňat má za cíl podpořit jejich celkový rozvoj a přípravu na budoucí životní situace [3].

Prostřednictvím správné aplikace rané neurologické stimulace mohou chovatelé a pečovatelé přispět k vytvoření zdravých a odolných štěňat s lepším přizpůsobením na různé vlivy a výzvy prostředí.

 (ESI) je metoda používaná k představením  různých pachů krátce po narození. Tento proces pomáhá štěňatům rozvíjet jejich čichový smysl, což je klíčové pro různé úkoly a aktivity později v životě. Zde je přehled metodiky ESI:

 1. Cíl: Hlavním cílem ESI je vystavit štěňata různým pachům během jejich kritického vývojového období, obvykle během prvních několika týdnů života. Tato expozice pomáhá stimulovat jejich čichové smysly a podporuje schopnost rozlišovat vůně.

 2. Postup: Chovatel předkládá štěňatům různé pachy v kontrolovaném prostředí. Tyto pachy mohou zahrnovat přírodní prvky jako tráva, listí, květiny, stejně jako běžné domácí vůně jako citrusy nebo bylinky. Štěňata mají možnost čichat a zkoumat tyto vůně pod dohledem.

 3. Výhody: ESI může zvýšit schopnost štěňat detekovat a rozpoznávat vůně, což je užitečné pro činnosti jako je vyhledávání a záchranářství, lov a detekční práce. Také přispívá k celkové mentální stimulaci a vývoji.

 4. Integrace: ESI je často integrováno do raného sociálního začleňování a obohacovacího programu pro štěňata, spolu s dalšími praktikami jako je raná neurologická stimulace (ENS). Tento holistický přístup si klade za cíl poskytnout štěňatům komplexní rané zkušenosti, které je nadstandartně připraví na další výcvik.

Pudl je obdařen úžasnou povahou, přiměřeným temperamentem, neutuchající radostí ze života a ochotou sdílet jakoukoliv psinu se svým pánem. Nesnášejí příliš dobře změnu majitele, ale obecně jsou to skvělí společníci.

Do vínku dostali nádhernou nelínavou srst, hebkou a přímo vybízející k pohlazení. Je rovněž velice účinnou ochranou psa v terénu a zvláštní střih tzv. kontinentální v tom hraje svou úlohu. 

 1. Cíl: Důkladná socializace na různé věkové kategorie lidí, jejich specifika. Příprava na častý transport různými dopravními prostředky, hluk, rány, nepohodlí, různé povrchy atd. To je asi důležité pro každého psa. U pudla ale máme též nácvik koupání, česání, postoj na stole, fénování, trhání chlupů z uší, holení nosní partie, tlapek atd.

 2. Postup: Chovatel postupně zvyká na specifický hluk strojku, fénu. Několikrát štěně před odchodem do nového domova vykoupe, vysuší a oholí.

 3. Výhody: Pejsek si zvykne při péči odpočívat, nikoliv se svíjet v marném boji o život. Užívá si péče, jako jemné kartáčování a nepropadá panice, pokud uslyší strojek či fén. Tím je celá pravidelná péče o pudla pro všechny zúčastněné únosnější, efektivnější a v neposlední řadě také kratší! Správně vychovaný pudl je pudlem rád!
 4. Integrace: Stříhání drápků, kartáčování, koupání atd. v klidném prostředí a v dostatečném mládí zahájí příjemný zvyk a připraví na období přechodu do nových domovů.
 1. The Effect of Early Neurological Stimulation on Puppy
 2. Puppy Socialization Starts with the Breeder
 3. Early Neurological Stimulation
 4. Puppy raising tips: Introducing ENS and ESI to your litters
 5. Early Neurological Stimulation for Puppies
 6. Early Neurological Stimulation - Highland Pet Hospital

 

 1. Responsible Pet Breeders Australia - Early Scent Introduction
 2. Building the Brains of Newborn Puppies
 3. Puppy raising tips: Introducing ENS and ESI to your litters
 4. What is Early Scent Introduction (ESI)?
 5. (ENS) Early Neurological Stimulation & (ESI) Early Scent Introduction
 6. Early Scent Introduction for Puppies